A+ R A-
Give your Virtuemart a Professional Look with premium Virtuemart Templates

Novochema

NOVOCHEMA, družstvo sa nachádza na juhozápadnom Slovensku v meste Levice. Bola založená 28. februára 1951 ako družstvo ľudové s názvom BABATEX, zamerané na výrobu detských hračiek.Postupom času sa výrobný program aj názvy menili. Družstvo nieslo názov ŽENA, VZORODEV, VZOR

Predmetom činnosti bola výroba ľahkej konfekcie, modrotlače i služby - krajčírstvo, pletiarstvo, kožušníctvo, oprava a výroba obuvi, tkanie, farbenie a čistenie šiat a od roku 1964 aj chemická výroba.

Od 14. septembra 1967 nesie družstvo názov NOVOCHEMA. V roku 1975 bolo k existujúcemu družstvu pričlenené POHRONSKÉ VŠEODBOROVÉ DRUŽSTVO, so sídlom v Leviciach, čím sa sortiment výroby rozšíril o výrobu dreveného a čaluneného nábytku, výrobu keramiky a o maliarske a natieračske práce.
Od roku 1988 bola k družstvu pričlenená prevádzka družstva Kovotex, so sídlom v Trenčíne s výrobou zlatých a strieborných šperkov.
V roku 1992 bola, tak ako vo všetkých ostatných družstvách, vykonaná transformácia v zmysle Zákona č. 42/92 Zb. Mimo iných zmien sa NOVOCHEMA, výrobné družstvo, pretransformovalo na NOVOCHEMA, družstvo.

Webová stránka: www.novochema.sk

Kontakt

Farby - Laky
SNP 6
937 01 Želiezovce


Mobil: 0917 211 531

E-mail: stavmathp@stonline.sk
E-mail: stavmathp@gmail.com

Pon-Pia: 07:30-16:30
Sobota:  08:00-12:00